„Аз-Кметът“ насърчава всички да бъдат полезни както нашият активен потребител от гр. Враца