Активните жители използват модерни технологии, а общината от своя страна поема ангажименти и ги спазва.