Благодарим на на Дарик Радио и на прекрасното жури , че оцени предприемаческия дух, труда и идеята за бизнес креативност. Това са новите 40 до 40 за 2016 г.