Бърза и качествена реакция на Община Габрово по сигнал