Бърза реакция от общинската администрация на гр.Враца. Строителните отпадъци ще бъдат премахнати своевремено.