Всички сигнали от гр. Враца са обработени от общинската администрация. Похвално, нали?!