Всички сигнали от последната седмица на Ноември в Бургас със статус „Разрешен“ :)