Когато сигналът е ясен и точен се улеснява и работата на общинската администрация. Благодарим на всички активни граждани регистрирани в платформата.