Липсващи капаци на ел. стълбове в ж.к. Меден Рудник. От Община Бургас обещават поетапен ремонт на откраднатите елементи.