На Международния ден на жената Ви показваме бързата реакция на община #Бургас по сигнал за замърсяване. Честит празник дами!