Неправомерно поставени преливащи контейнери, които пречат за безопасното преминаване към тротоара в гр. Бургас