Надяваме се на скорошно включване на гр.София в платформата на „Аз-Кметът“. Проведени са разговори, относно съвместно партньорство с главния архитект на града – г-н Здравко Здравков