Обещанието е спазено – липсващата буква от надписа „България“ в Бургас е поставена!