Община Хасково не подминава сигналите, дори когато отговорник е частна фирма