Процесът по обработка на всеки отделен сигнал за гр. Бургас отново е по установените правила.