От месец март започва премахването на всички незаконни гаражни клетки в гр. Бургас.