Позитивен рейтинг за „Аз-Кметът“ в Google Play Store от наш потребител.