Седмична статистика за периода 20-26 Фев 2017

Общо: 41 сигнали

– Община Бургас (21 сигнали): 7 отворени, 5 в обработка, 9 приключени, 0 неизпълнени

– Община Враца (7 сигнали): 0 отворени, 6 в обработка, 1 приключен, 0 неизпълнени

– Община Банско (1 сигнал): 0 отворени, 0 в обработка, 1 приключен, 0 неизпълнени

– Непартниращи с платформата общини: София (0), Монтана (1), Шумен (1), Варна (3), Пловдив (3), Плевен (1)