Сигнал за липсващо осветление в градинката на ж.к. Лазур 36-1