Сигнал за преливащ контейнер, превърнал се в цяло сметище – вече е със статус #РАЗРЕШЕН!