Сигнал от бул. „Княгиня Мария Луиза“ 43 за липсващо улично осветление – вече със статус “Разрешен“!