Съборен знак на ул. Проф. Яким Якимов е оправен в рамките на деня след сигнал до „Аз-Кметът“