Съборен пътен знак на бул. Васил Кънчов в гр.Бургас. Обещанието на общината е знакът да бъде поставен до 15.03.