Хасково – сигнал за тротоар, който не прилича на тротоар